Can you get into business / law / medical / education graduate school after liberal arts?

Advertisements

One response to this post.

  1. Ако “удари светкавица” и получа място в Американски LA College, бих много се радвал, защото наистина ще развия изключително важни качества.

    Ако ли не – смятам, че няма да е проблем някога след Английско Филмово училище да се върна и на Liberal Arts, па да взема нещата, които може да съм забравил.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: