Archive for the ‘competitions’ Category

essay competition

Център за развитие на човешките ресурси обявява конкурс за ученическо есе на тема “Децата на Европа – еднакви и различни”.

Информация за условията на конкурса тук

Advertisements